Suskelpfood partners featured in the media
Jul 20, 2023

Partners of the SusKelpFood project have garnered media attention, both with news related to the project and for their contributions to the broader field of seaweed. If you're interested, I recommend checking out the following news coverage:

Arne Duinker – Sjømatforskeren elsker tang, tare og strandsnegler. Og mener vi bør spise lenger ned i næringskjeden. Arne Duinker - Drivkraft - NRK Radio

Johanna Liberg Krook forsker på bruk av sukkertare i mat. «Vi kan beholde både smak og næringsstoffer i sukkertaren, samtidig som vi ikke får i oss for mye jod.» Overraskende metode gjør tare i maten både god og sunn (forskning.no)

Back